16/10 Jon Balke – solo

16/10 Jon Balke – solo

På Palladium i serien ”Med Flygeln i Centrum. En pianoafton med outtömlig skaparkraft med en av de mest betydande pianisterna och kompositörerna inom den Nordiska jazzen i modern tid. Jon Balke avviker medvetet från det traditionella solouppträdandet.