KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE 2018.
Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna till extra föreningsmöte måndagen den 29 januari 2018 kl. 18:00 på Folkuniversitetet i Malmö (Regementsgatan 4), i rum 201.

Dagordning:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av en revisor

Välkomna!
Styrelsen för Jazz i Malmö