Styrelsen 2018

Jazz i Malmös styrelse 2018:

Ledamöter:
Josephine Stensson – Ordförande
Mats Ingvarsson – Kassör
Håkan Landgren – Sekreterare
Carolina Fabricius Nilsson
Knut Bergknut
Joel Pålsson
Jesper Nordberg
Daniel Monther

Suppleanter:
Harald Nilsson
Elisabeth Malmström

Kontakta oss »

Producenter i Jazz i Malmö :
Thomas Olsson – Musikproducent/bokare
Iréne Nord-Engdahl – Administrativ producent

Valberedning :
Tom Nilsson
Emma Denward