Vi som är med i Jazz i Malmös styrelse 2017 är:

Ledamöter:

Josephine Stensson – Ordförande

Håkan Landgren – Sekreterare

Mats Ingvarsson – Kassör

Mehmet Ali Arslan – vice sekreterare

Knut Bergknut

Emeli Ek

Joel Pålsson

Zlata Wollim

Jesper Nordberg

Suppleant:

Harald Nilsson

Carolina Fabricius Nilsson

Kontakta oss »

Producenter i Jazz i Malmö :
Thomas Olsson – Musikproducent/bokare

Iréne Nord-Engdahl – Producent

Valberedning :

Tom Nilsson

Emma Denward