VICTORIATEATERN - Musiken Seval spelar utgår från sånger Fred har skrivit både text och musik till och framförs av vad man skulle kunna kalla för en kammarjazzgrupp. Sångerna är navet i musiken, men de öppnar sig genast åt alla tänkbara håll.

Läs mer