MORISKA PAVILJONGEN Med två röster, texter på latin, särpräglade kompositioner och med ytterligt starka improvisatörer skapar Ad Lucem en unik musik, levandegjord i ögonblicket av djupt personliga uttryck och humanistiskt ljus.

Läs mer