Motiveringen löd:

Arbetet för ett jämställt musikliv är fortfarande nytt för många verksamma i musiklivet. Jazz i Malmö har med nyfikenhet, mod och engagemang visat att man måste prova nya grepp för att lära sig ännu mer. Viljan att se över sin programläggning med nya glasögon, anta en ny, uttalad strategi och se vart den leder, är en inspirationskälla för både arrangörskollegor och musiker.

Vad är IMPRA GULD?
IMPRA instiftade i fjol ett hederspris som delas ut till en arrangör som under året visat att de vill förändra och aktivt verkar för ett jämställt jazzsverige. De klubbar IMPRA driver eller samarbetar med arbetar utifrån en enkel regel: banden ska innehålla minst en kvinna. Kvinnliga konstnärliga ledare och kvinnliga instrumentalister är extra välkomna då det framförallt är dem vi saknar i programmen hos andra jazzklubbar. IMPRA vill se en liknande medvetenhet och strävan hos arrangörerna i Sverige och vill med IMPRA GULD uppmuntra, inspirera och stödja de klubbar som väljer att arbeta utifrån liknande principer.

Vad betyder det att vinna IMPRA GULD?
Den vinnande klubben eller arrangören erhåller ett diplom och IMPRA GULDs vandringspris. Att vinna IMPRA GULD betyder främst en ökad marknadsföring och positiv uppmärksamhet i media. Vinnaren erbjuds även IMPRAs råd och stöd för vidare arbete kring jämställdhet. Utöver en prestigefylld stämpel som jämställd klubb kan utnämnandet generera en större eller annan publik och en mer gynnsam position vid exempelvis ansökningar av kommunalt stöd.

Mer om Impra Guld »