PALLADIUM Den legendariska amerikanska gruppen Oregon gjorde pionjärinsatser inom grenen jazzexpansion och blev en av de viktigaste fusiongrupperna överhuvudtaget under 70-talet. Gruppen blandade jazz, världsmusik, rock och konstmusik till en enhetlig röst med fyra starka dialekter.

Läs mer