SOMMARSCEN Hennes hypnotiska röst har jämförts med Joni Mitchells och hennes musikaliska fantasi når samma höga höjder.

Läs mer