20 år efter att Entra upplöstes uppstår gruppen igen, enbart för denna höst. Rika på erfarenheter, egenartat specialiserade och med särpräglad och omsorgsfullt utvecklad personlig estetik tar sig dessa fem tonkonstnärer åter an den musik och det glädjefyllda samarbete som för dem alla varit en essentiell jordmån ur vilken så mycket av stark musik genom åren grott och vuxit.

Läs mer