VICTORIATEATERN Samarbetet mellan Jenny Hval och Susanna inleddes 2009 och bedrevs som en musikalisk form av korrespondensschack fram till uruppförandet av verket Meshes of Voice - musiken är ett blandat universum av förtroligheter, viskningar, rop och magiska lockelser.

Läs mer