Fire! är en svensk trio med medlemmar från The Thing, Tape, Wildbirds and Peacedrums, som skapar förvrängda versioner av experimentell musik. Med inspiration från gruvindustrin, stora motorer, elektrisk/akustisk musik från Sverige och en stor variation av kreativ garage rock och frijazz, bygger FIRE! upp ett nytt språk och nya modeller för hur improviserad musik kan låta. Support: Qarin Wikström solo

Läs mer