Kaja Draksler, från Slovenien, är en av de riktigt intressanta nya unga pianisterna. Efter att ha studerat med bl.a. Jason Moranoch Vijay Iyer i New York och skrivit en masteruppsats om Cecil Taylorsimprovisationsstrukturer har hon börjat lägga världen för sina fötter som pianist. I samarbete med Musik i Syd. "Med flygeln i centrum"

Läs mer