Re:Bell, kvartetten som tar avstamp i några av Fredman’s Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige, delar kväll med Television Pickup på Victoriateatern. Television Pickup är en android teaterorkester som spelar låtar från filmer du önskar att du hade sett. Hälften akustiskt och hälften elektroniskt. Som en nightmare cocktail lounge.

Läs mer