Som ett andlöst möte mellan nordisk jazz och arabisk maqam. Med telepatisk kommunikation skapar musikerna en detaljrik väv av teman, rytmer och klanger och en mångfald av musikaliska färger och uttryck. Fascinerande klanger och lysande musiker. Anders Hagberg – flöjter, sopransaxofon Ahmad al Khatib – oud, Johannes Lundberg – kontrabas, röst & Lisbeth Diers – percussion. På Victoriateatern. Presenteras av Jazz i Malmö och Mix Musik.

Läs mer