femmes-savantes_web-1

Les Femmes Savantes
Inter Arts Center, Röda Rummet, Bergsgatan 29, Malmö
Fredagen den 12 maj, på scen kl 19:30
100 kr, 80 kr för Jazz i Malmös medlemmar. Förköp via Kulturcentralen.

Biljetter

En rik och varierad mängd av olika medier är införlivade i Les Femmes Savantes kompositioner: artisternas kroppar blir deras instrument, det offentliga utrymmet blir deras scen, datorer intervenerar kompositionellt med eventen och videoklipp blir deras medmusiker. Deras musikaliska spektrum sträcker sig från samtida-, tidsäkta (Echtzeitmusik)- och elektronisk musik samt ljudkonst och jazz.

Les Femmes Savantes grundades 2005 som en interdisciplinär orkester av fem Berlin-baserade kompositörer/musiker från Tyskland, Argentina och Sverige. Mångårigt samarbete har möjliggjort för Les Femmes Savants att skapa en specifik akustisk identitet. Kompositionerna/performancen/installationerna utvecklas och genomförs genom ett tätt sammanknutet samarbete. Varje deltagare turas om att inneha rollen som kompositör, medarbetare, tolkare eller regissör. Dessa skiften av rollfördelningar resulterar i utvecklingen av deras konserter/performance-akter där enskilda såväl som gemensamma verk presenteras. 

Les Femmes Savantes är:

Sabine Ercklentz – komposition, trumpet, elektronik

Andrea Neumann – komposition,  pianoram, mixer

Ana Maria Rodriguez – komposition, elektronik

Ute Wassermann – komposition, röst, fågelflöjt, klangfulla föremål

(På denna turnén medverkar inte den femte originalmedlemmen Hanna Hartman.)

Ett samarbete mellan Frim/Syd och Jazz i Malmö