KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna till extra föreningsmöte onsdag den 29 maj 2019 kl. 18:00 på Folkuniversitetet i Malmö (Regementsgatan 4), i rum 208.

Dagordning:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av styrelseledamot

Välkomna!

Styrelsen för Jazz i Malmö