Kallelse till Jazz i Malmös årsmöte 2024

Kallelse till Jazz i Malmös årsmöte 2024

Alla medlemmar i Jazz i Malmö är välkomna på årsmöte tisdagen den 19 mars 2024 kl. 18:00 på Ungdomens hus, sal 4 (Norra Skolgatan 10 i Malmö). Motioner till årsmötet skickas in senast den 5 mars till info@jazzimalmo.com. Alla medlemmar i föreningen har rätt att skicka in en motion till årsmötet.

Dagordning:

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

8. Fråga om antal ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

9. Val av ordförande

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av två revisorer

12. Val av minst två ledamöter i valberedning

13. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår

14. Firmatecknare för föreningen

15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

Välkomna!

Styrelsen för Jazz i Malmö

Var: Ungdomens hus, sal 4, N Skolgatan 10, Malmö
När: 2024-03-19 18:00
Köp biljett

Nästkommande arrangemang

Andreas Hourdakis Kvartett

Var: Inkonst, Malmö
När: 2024-06-01 19:00

Få svenska gitarrister är så mångsidiga som Andreas Hourdakis. Under de senaste åren har han spelat konserter på anrika jazzscener och svettiga rockklubbar till Sveriges största arenor. I jazzsammanhang har hans medverkan med Magnus Öströms band, Lars Danielsson, Karin Hammar, →

Emma Denward Transformation

Var: Inkonst, Malmö
När: 2024-09-05 19:00

En addition till den moderna nordiska jazzen, där text och melodier flätas samman i en öppen klangvärld. Emma Denward har i sitt senaste projekt ”Transformation” plockat russinen ur kakan bland svenska musiker och satt ihop en ny tidigare oprövad konstellation →