Integritetspolicy

Föreningen Jazz i Malmös policy för hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj, 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), vilket bland annat innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Här förklarar vi vad integritetspolicy innebär för Jazz i Malmö, till exempel vilka personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål denna behandling sker och vilka rättigheter du som registrerad har samt var du kan vända dig om du har frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

Varifrån kommer de personuppgifter som Jazz i Malmö behandlar?

De personuppgifter vi samlar in och hanterar hämtas direkt från dig som biljettköpare via Kulturcentralen, eller från dig som besökare på plats, som medlem, artist eller via bokningsbolag. Presskontakter hämtas direkt från kontakt och via nyhetsmedia.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Insamlade personuppgifter lagras eller behandlas så länge ändamålet för vilket uppgifterna inhämtades kvarstår, om inte annat framgår av gällande lagstiftning eller andra regler för verksamheten.

I praktiken innebär detta att dina uppgifter kommer att sparas under tiden för ditt medlemskap i Jazz i Malmö eller tills du avregistrera dig som prenumerant på nyhetsbrevet. Därutöver kan viss information sparas för ytterligare en tid beroende på de bokförings- och arkivregler som gäller för verksamheten.

Mer specifikt kan behandling av dina uppgifter ske för följande ändamål:

–    Administration av medlemsförteckning
–    Administration av hotellbokning, resor samt kommunikation angående aktuellt arrangemang.
–    Marknadsföring av Jazz i Malmös verksamhet

Vilka kan Jazz i Malmö dela dina personuppgifter med?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part utom då det krävs för att genomföra ovanstående ändamål. Exempel på detta kan vara till personuppgiftsbiträdet Mailchimp vars tjänst vi använder för utskick av nyhetsbrev. Dokumentation av våra arrangemang kan komma att delas i våra marknadsföringskanaler. Namn på artister delas i marknadsföringssyfte i våra marknadsföringskanaler och vi kan även komma att dela artistuppgifter vid beställning av resor/hotell i de fall då detta är aktuellt. Om du vill få närmare information om de externa parter som dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till kan du kontakta