Styrelsen 2021

Jazz i Malmös styrelse 2021:

Josephine Stensson – Ordförande
Mats Ingvarsson – Kassör

Övriga ledamöter: Carolina Fabricius Nilsson, Knut Bergknut, Sara Kowalski, Ina Alm, Pontus Örnstrand, Julia Eriksson, Leon Hamnede

Suppleanter:
Harald Nilsson
Anna Löfgren

Kontakta oss »

Producent i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl 

Bokningsgrupp i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl, Tom Nilsson, Alice Hernqvist, Joel Pålsson

Valberedning :
Louise Nyberg, Lotta Falzon och Håkan Landgren