Styrelsen 2019

Jazz i Malmös styrelse 2019:

Josephine Stensson – Ordförande
Mats Ingvarsson – Kassör

Övriga ordinarie ledamöter:
Håkan Landgren
Carolina Fabricius Nilsson
Knut Bergknut
Joel Pålsson
Julia Eriksson
Sara Kowalski

Suppleanter:
Harald Nilsson
Anna Löfgren

Kontakta oss »

Producent i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl 

Bokningsgrupp i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl, Tom Nilsson, Charlotta Andersson och Alice Hernqvist.

Valberedning :
Louise Nyberg
Lotta Falzon