Styrelsen 2022

Jazz i Malmös styrelse 2021:

Josephine Stensson – Ordförande
Mats Ingvarsson – Kassör

Övriga ledamöter: Knut Bergknut, Ina Alm, Pontus Örnstrand, Leon Hamnede, Anders Vestergård och  Louise Hofvendahl

Suppleanter:
Harald Nilsson och Anne Marte Eggen

 

Kontakta oss »

Producent i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl 

Bokningsgrupp i Jazz i Malmö:
Iréne Nord Engdahl, Tom Nilsson, Alice Hernqvist, Joel Pålsson

Valberedning :
Louise Nyberg, Lotta Falzon och Håkan Landgren